1ère partie 2ème partie 3ème partie version imprimable

Hogeitahamekagerren Ikasgeia

1.Hiztegia

handitü : grandir lagüntü : aider
indar : force ; énergie kantore : chant
kantari : chanteur kantatü : chanter
boztü, bozkariatü : se réjouir elegin : parler
lagüngoa : aide ; secours ahatze : oublier
espartiña : sandale sendotü : guérir
bürüratü, ürrentü, bukatu : finir ; achever küia, kakutsa : citrouille
aza : chou porrü : poireau
bastanaga : carotte oñu, tipula : oignon
lürsagar, patata : pomme de terre gatz : sel
piper beltz : poivre piper gorri : piment rouge
gustü : goût azkorri, argiazkorri : aube
iragaile : passant, promeneur jateko : (le) manger
edateko : boisson erremülia : romarin
peresil : persil  

2.Aditza

Hainbeste aditz ikusi eta ikasirik ! Hatsa behar dügü arrahartü, hanitx ikasteko baratzen beita. Orai, hobe dügü ikustea nola moldatzen den aditza, izen bat bezala erabiltzeko :

Jo : frapper => joite : le fait de frapper, coup
Eman : donner => emaite : le fait de donner, don
Jan : manger => jate : le fait de manger, repas
Egin : faire => egite : le fait de faire, action

Ebatsi : voler => ebaste : le fait de voler, vol

Galdü : perdre => galtze : le fait de perdre, perte
Gaintitü : absorber => gaintitze : le fait d'absorber, absorption

Ebili : marcher => ebilte, ebiltze : le fait de marcher, marche
Ekarri : porter => ekartze : le fait de porter

 

Ikusliarrak liñan

 

....

 

MAPA