1ère partie 2ème partie version imprimable

Hogeitahamargerren Ikasgeia

1.Hiztegia

ebatsi : voler margo : peinture
tintatü, margotü : peindre urdaki : viande de porc
txeste : goûter à joanaldi : 1. départ 2. voyage
aitortü : avouer xahako : gourde

2.Aditz sintetikoa

Nork Nori Nor

Objet au singulier
Radicaux (diza/n, Ditza/n)

Subjuntiboa oraialdia/geroaldia

 
Nik
Gük
Hiri
Dizaadan
Dizaagün
Hari
Dizaodan
Dizaogün
Zuri
Dizazüdan
Dizazügün
Zueri
Dizazüedan
Dizazüegün
Haier
Dizaedan
Dizaegün

 

  Hik Zük Züek
Eni Dizadaan Dizadazün Dizadazüen
Hari Dizaoan Dizaozün Dizaozüen
Guri Dizagüan Dizagüzün Dizagüzüen
Haier Dizaean Dizaezün Dizaezüen

 

Ikusliarrak liñan

 

....

 

MAPA